Στο Νέο Κόσμο έχουμε τρεις μεγάλες λαϊκές αγορές την εβδομάδα , η πρώτη ( Ευδόξου) εξυπηρετεί την περιοχή της Κυνοσάργους, η δεύτερη (Σαρκουδίνου) εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος στο κέντρο του Νέου Κόσμου,  και η τρίτη (Παπανικολάου) εξυπηρετεί τους κατοίκους του Αγίου Σώστη.

Πολλές πληροφορίες για τις Λαϊκές Αγορές της Αττικής μπορείς να βρείτε και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σύλλογων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ)